Wat is nieuw

Wat is er veranderd op deze site? En dan bedoelen we niet dat er een fotoserie bij is gekomen, een persbericht is geplaatst of er een staflid is toegevoegd in het overzicht van stafleden. Deze pagina geeft een overzicht van structurele wijzigingen aan de website van de Scouting Tono-groep.

Laatste wijziging: maart 2013

Nieuwe stijl en techniek

Van januari tot en met mei 2008 wordt de techniek die oorspronkelijk was ontwikkeld voor http://verhuur.scoutingtono.nl uitgerold voor de gehele site. Uiteindelijk is op 1 juni 2008, exact 10 jaar na de introductie van de website van de Scouting Tono-groep, de gehele website vernieuwd.
Ondanks dat de bedoeling was de website voorlopig met rust te laten heeft de website, tussen mei en november 2008, toch nog een poetsbeurt gekregen. Hierbij zijn vooral veel afbeeldingen op de pagina's toegevoegd. Hierdoor geeft de website een beter sfeerbeeld van Scouting in het algemeen en de Scouting Tono-groep in het bijzonder.

In december 2007 wordt er een mega-operatie in gang gezet om de gehele site technisch up-to-date te maken. Het uiterlijk blijft in hoofdlijnen gelijk, maar de opmaak wordt net iets beter gemaakt, de structuur verbeterd en de navigatie wordt (eindelijk) uitgevoerd zoals al in 1998 bedoeld was. Als test wordt eerst het nieuwe subdomein http://verhuur.scoutingtono.nl ontwikkeld in de nieuwe techniek. Met deze update wordt weer voldaan aan de laatste stand der techniek. Tevens wordt nu een applicatieserver gebruikt om elke pagina een eigen topfoto geven die dynamisch veranderd als de pagina opnieuw wordt geladen.

Nieuwe subdomeinen

In oktober 2005 gaat het tweede subdomein life: http://webmail.scoutingtono.nl. Bovendien wordt de mailserver geïnstalleerd en geconfigureerd. De pagina's van de mailserver worden ook aangepast aan een Tono-stijl.

In de zomer van 2004 is het eerste subdomein actief geworden:
http://sinterklaas.scoutingtono.nl.

Digitaal groepsarchief

Eind 2003 is het digitale gedeelte van het Beveiligd met een wachtwoord. archief van de Scouting Tono-groep op de site geplaatst. Hiervoor is een afgesloten gedeelte gecreëerd waar vrijwilligers met hun wachtwoord bij kunnen. Sinds februari 2004 zijn scripts en 'include pages' ontwikkeld waarmee iedereen zelf bestanden kan bijplaatsen in het archief.

Vrijwel tegelijkertijd is in een megaoperatie in gang gezet om de site om te zetten naar het gebruik van Cascading Style Sheets, wat tot eenvoudiger onderhoud moet leiden.

De pagina's voor de vrijwilligers van de Scouting Tono-groep zijn tussen maart en juni 2003 ontwikkelt. Deze pagina's zijn op 26 juni live gegaan. Tegelijkertijd is de informatie voor vrijwilligers van Scouting Nederland uitgebreid en wordt begonnen aan het extern testen van de Scoutingtono.nl-mailserver. De mailserver wordt na de zomervakantie operationeel.

Archiefpagina´s

Sinds begin 2003 zijn de uitgaven van de Tono Tamtam leesbaar vanaf deze site. Tevens is het mogelijk een digitaal abonnement te nemen op de Tono Tamtam of op wijzigingen op de website danzij het opzetten en invoeren van mailinglists.

In november 2002 wordt een pagina toegevoegd met de krantenknipsel naar aanleiding van de persberichten die we met veel succes versturen.

Fotopagina´s

Eind 2001, begin 2002 wordt een systeem opgezet om op een efficiente en toch mooie wijze foto's te kunnen publiceren. Het programma Media Center van Jasc wordt drastisch aangepast om fotopagina's te kunnen genereren. Aangezien er behoorlijk wat foto's geplaatst zullen worden, worden er hoge eisen gesteld aan het generatieproces.
Geplaatste fotoseries zullen echter niet als nieuw op de site opgenomen worden.

In de loop van 2001 en begin 2002 worden enkele kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het veranderen van bedragen van guldens in euro's en het aanpassen van de opkomsttijden van de jongere speltakken.

Groepsgeschiedenis

Vanaf de zomer van 2000 doet Richard Spruit onderzoek naar de geschiedenis van de Scouting Tono-groep en de Scouting Ravo-band. Uiteindelijk, in januari 2001, kunnen we de lang gewenste uitbreiding publiceren in de geschiedenis van de Scouting Tono-groep.

Actuele zaken

Sinds 14 augustus 1999 wordt het aktiviteitenprogramma gepubliceerd. We proberen deze actueel te houden.

Op 18 juli 1999 is de Better Counter-teller verwijderd aangezien deze niet langer meer gratis beschikbaar was. Het voordeel van de Better Counter-teller was dat deze individuele pagina's binnen een domein kan tellen.

De site in het Engels

Op 1 september 1998 zijn we begonnen om de site te vertalen naar het engels. Uiteindelijk is deze enorme klus geklaard op 6 april 1999.
In 2008 is het engelstalige gedeelte vervallen.

Het overzicht van interessante links is toegevoegd op 16 juli 1998 nadat was gebleken dat hier behoefte aan was.

Op 10 juli 1998 heeft Hart Enterprises de Hart Award for Excellent Webdesign toegekent aan de site van de Scouting Tono-groep.

Het overzicht van stafleden is toegevoegd op 12 juni 1998 en bestaat uit alle (staf)namen met foto's. Bovendien zijn links aangebracht vanaf alle pagina's met informatie over de leeftijdsgroepen.

De eerste versie

Op 1 juni 1998 is de Scouting Tono-site live gegaan, na een uitgebreide tijd als ontwikkel/testsite schaduw gedraaid te hebben.

Op 30 mei 1998 is de Scouting-quiz gebouwd.

Op 19 mei heeft Scoot vindservice de mogelijkheid ingevoerd om routebeschrijvingen te genereren. Op 21 mei 1998 is voor de Scouting Tono-groep een routebeschrijving gemaakt. In 2008 is deze vervangen door de Google maps routebeschrijving.

ZZZZZZzzzzz..... Natuurlijk hopen we dat iedereen die op deze site komt het gastenboek invult. Dat kan sinds 14 mei 1998.

Voor de meeste vragen die je hebt kan je kijken bij de meest gestelde vragen. Staat het antwoord er niet, dan kan je alsnog mailen.

De informatie over kennismaken is grotendeels overgenomen uit Scouting Tono-groep informatieboekje voor nieuwe leden.

Deze site is in opbouw vanaf 29 april 1998. De eerste delen die ontworpen zijn, zijn de homepage en de informatie voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Opbouwen

Website

Verhuur Webmail   Sinterklaas