Financiële zaken

Als je overweegt om lid te worden of uw kind(eren) lid te laten worden, zijn er een aantal financiële zaken die je moet weten. Zaken als contributie, aanschaffen van kleding, verzekeringen etc.
Mocht een financiële zaak hier nog niet zijn vermeld, laat het ons dan even weten. We zoeken het antwoord dan even voor je op.

Contributie

Het teken op onze das en het groepsnaambandje De contributie bedraagt voor alle leeftijdsgroepen € 14,= per maand. Bij betaling met een machtiging tot incasso ontvangt u € 0,50 korting, zodat het maandbedrag dan uitkomt op € 13.50 De betaling van de contributie gaat in aan het begin van de eerstvolgende maand nadat uw kind zich heeft ingeschreven. Dit bedrag moet iedere maand bij vooruitbetaling voldaan worden aan de penningmeester.

De contributie kan worden overgeschreven op bankrekening NL67 INGB 0004 3413 10 ten name van de Stichting Scouting Tono, Schiedam, onder vermelding van de naam en de speltak van uw kind. Tegelijk met het inschrijfformulier ontvangt u een machtigingskaart voor automatische incasso's. Zo kunt u veilig betalen zonder dit te vergeten, en houdt u controle over uw uitgaven.

Jaarcontributie

Naast de maandelijkse contributie is het ook mogelijk om Jaarcontributie te betalen. U betaald dan eenmaal per jaar € 450,00. Van dit bedrag is € 162,= voor een vol jaar aan contributie. Van het overige bedrag ad € 288,= wordt een potje gevormd. Dit potje kunt u als ouder aanspreken om de extra kosten van weekenden of het zomerkamp te betalen. Van de penningmeester ontvangt u regelmatig een overzicht hoe groot de reserve in dit potje is.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

De Stichting Scouting Tono werkt ook samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze verstrekt per jaar een bedrag voor gezinnen met een laag gezinsinkomen en had de afgelopen jaren een waarde van € 450,=. Als u een uitkering ontvangt van de afdeling Werk en Inkomen en u voldoet aan de voorwaarden van de gemeente kunt u dit aanvragen. Dit moet via een intermediair. Indien gewenst kunnen wij u hier bij helpen.

Inschrijfgeld

Bij de installatie ontvangt u van ons een kant en klare groepsdas en het groeps-naambandje voor op de scoutingkleding. Hiervoor betaalt u € 10,= inschrijfgeld. Dit bedrag betaalt u contant aan de leiding van de speltak van uw kind.

Verzekeringen

Door lid te worden van de Scouting Tono-groep is uw kind automatisch verzekerd voor ongevallen tijdens Scouting-activiteiten en op weg van en naar deze activiteiten. De volledige tekst van de polis kunt u opvragen bij de penningmeester.

De Scoutingkleding in de zomer

Speciaal voor de warme maanden heeft de Scouting Tono-groep een T-shirt. Dit groepsshirt mag in de plaats van de gewone scoutingkleding worden gedragen. Het T-shirt is verkrijgbaar bij de groep voor € 8,50. De aanschaf is niet verplicht. Zowel bij de gewone scoutingkleding als bij het zomershirt wordt altijd de groepsdas gedragen.

Kampen en weekenden

Voor kampen en weekenden kunt u uw kind apart inschrijven. De kosten krijgt u tijdig te horen. Deze kosten betaalt u in de regel ofwel contant aan de leiding van de leeftijdsgroep van uw kind, ofwel kunt u dit overmaken op bankrekening NL67 INGB 0004 3413 10 t.n.v. Stichting Scouting Tono, Schiedam onder vermelding van de naam van uw kind en de activiteit.

Ik heb nog een vraag

Nog niet al mijn vragen zijn beantwoord. Ik heb nog de volgende vraag:
Het antwoord kan je mailen aan:
of bel mij op telefoonnummer:

of

Kennismaken

Verhuur Webmail   Sinterklaas